Dárkové karty

 

Vánoční akce na dárkové karty lékárny CITHARA

 

 

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro Dárkové karty Cithara

 
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemné vztahy mezi držitelem dárkové karty Cithara („zákazník“) a společností K-Pharma, s. r. o. Karlovo náměstí 292/14, 120 00 Praha 2, IČ 27861911 a to při získání dárkové karty a při jejím následném užívání.

 
1. Získání dárkové karty

Dárkovou kartu Cithara lze zakoupit na kterékoliv provozovně společnosti K-Pharma pod značkou Cithara Lékárna. Dárkovou kartu lze uhradit v hotovosti v CZK, či platební kartou. Vlastnictví karty (včetně nabitého kreditu) a nebezpečí jejího poškození, zničení, ztráty, krádeže či zneužití přechází na zákazníka.2. Dobití kreditu a jeho platnost

Na Dárkovou kartu Cithara lze vložit libovolnou částku v rozmezí 200,- až 5000,- Kč (včetně).
Dárkové karty jsou dobíjitelné, tzn. kredit na ně lze dobíjet opakovaně. Platnost kreditu na dárkové kartě je 6 měsíců od jeho dobití.  Pokud není kredit na kartě vyčerpán, nebo je vyčerpán pouze zčásti, po 6 měsících od dobití nevyčerpaný kredit bez náhrady zaniká.

 

3. Placení kartou

Dákovou kartu lze využít k úhradě jakéhokoliv zboží vyjma doplatků na zboží, které je částečně hrazeno z veřejného zdravotního systému (zdravotní pojištění) a to v provozovnách společnosti K-Pharma pod značkou Lékárna Cithara.

 

4. Odpovědnost

Zákazník je povinen dárkovou kartu chránit před jejím poškozením, zejména pak před ohýbáním,
lámáním a jinými mechanickými zásahy do dárkové karty. Dále je povinen ji chránit před extrémními
teplotami. Zákazník nese riziko poškození, zničení, ztráty, krádeže či zneužití dárkové karty. Zákazník
nemá právo na náhradu za zničenou, ztracenou, odcizenou, zneužitou či poškozenou dárkovou kartu.

 

5. Reklamace

V případě jakékoliv reklamace funkčnosti dárkové karty či zůstatku na kartě, je zákazník povinen předložit doklad o zakoupení / nabití kreditu na dárkovou kartu. Reklamace se provádí na jakékoliv provozovně společnosti K-Pharma s.r.o. pod značkou Lékárna Cithara.

Platnost těchto všeobecných obchodních podmínek je od 1.12.2021. Společnost K-Pharma s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky.